Algemene voorwaarden, privacy & interne orde ( extern 🙂 ) met betrekking tot de activiteiten

Vie Privacy
Uw e-mailadres en uw gegevens worden alleen gebruikt voor de verwerking van uw bericht. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Als u akkoord gaat met het ontvangen van een van onze nieuwsbrieven die in het menu worden genoemd, ontvangt u deze 3-4 keer per jaar met altijd de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Ongevallen, schade en verzekering
Wildspoon et ses partenaires font tout ce qu’il peuvent pendant les activités afin d’encadrer les participants avec le sens de responsabilité nécessaire, d’attirer l’attention sur les éventuels dangers et de donner les instructions nécessaires au niveau de la sécurité. Nos activités ont un aspect sportif, manuel, nature et/ou aventure. La participation à l’activité se fait à son propre risque, l’assurance personnelle n’est pas comprise. Wildspoon n’est d’aucune manière responsable pour les dégâts, la perte ou le vol d’objets personnels ou de tiers. Les blessures éventuelles sont couvertes par votre mutualité et pour les dégats aux objets ou tiers vous êtes sans doute couverts par votre assurance familiale. L’utilisation de médicaments, les maladies ou les problèmes physiques ou psychologiques doivent être mentionnés à l’organisation si ceux-ci peuvent former un risque pour vous, le groupe ou le déroulement de l’activité.

Specifieke maatregelen voor COVID 19
Wij volgen de evolutie van COVID 19 op de voet en passen ons programma en veiligheidsprotocol aan wanneer dat nodig is. De week voor de activiteit worden de specifieke regels van COVID19 per e-mail en bij aankomst uitgelegd. Het is belangrijk dat iedereen deze regels nauwgezet naleeft, zodat wij onze activiteiten kunnen blijven organiseren, uzelf en anderen kunnen beschermen en iedereen kunnen respecteren.
Indien nieuwe maatregelen het ons onmogelijk maken onze activiteiten op een veilige of consequente manier te organiseren, zullen wij trachten u een gelijkwaardig alternatief aan te bieden of kosteloos te annuleren. In dit geval is het ook mogelijk om uw inschrijving naar een latere datum te verplaatsen.
Voorlopig vragen wij alle deelnemers een masker mee te brengen dat binnenshuis gedragen moet worden.

Zoals hieronder vermeld, is ziekte geen voorwaarde voor kosteloze annulering van onze activiteiten. Als u dus positief test op Covid in een periode waarin quarantaine of isolatie voor u nog relevant is, zouden wij u normaal gesproken vragen beroep te doen op uw annuleringsverzekering. In deze onzekere tijden maken wij echter een uitzondering en op vertoon van het certificaat van uw positieve test, zullen wij uw activiteit verplaatsen naar een latere datum binnen het jaar met een kostprijs van 15€ om de kosten te dekken die voor u reeds gemaakt werden op de datum waarop u niet komt.

Annulatie door de deelnemer Bij slecht weer gaat de activiteit door. Alleen in het geval van aangekondigd gevaarlijk weer zal de activiteit worden verplaatst naar een andere datum of zal een alternatief worden aangeboden. In geval van annulering door de deelnemer wordt 10 € administratiekosten in rekening gebracht, 30% vanaf 15 dagen voor de activiteit, 50% vanaf 8 tot 5 dagen voor de activiteit, 80% vanaf 4 tot 2 dagen voor de activiteit en 100% vanaf de dag voor de activiteit. U bent geregistreerd wanneer u voor de activiteit betaalt. Betaling betekent ook dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Wij raden deelnemers aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij hun verzekerings- of hulpverleningsmaatschappij als ze vergoed willen worden in geval van ziekte, overlijden, enz. (controleer de voorwaarden, de meeste bieden pas vergoeding vanaf 3 nachten of een minimumbudget). Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Zoals hieronder vermeld, is ziekte geen voorwaarde voor kosteloze annulering van onze activiteiten. Als u dus positief test op Covid in een periode waarin quarantaine of isolatie voor u nog relevant is, zouden wij u normaal gesproken vragen beroep te doen op uw annuleringsverzekering. In deze onzekere tijden maken wij echter een uitzondering en op vertoon van het certificaat van uw positieve test, zullen wij uw activiteit verplaatsen naar een latere datum binnen het jaar met een kostprijs van 15€ om de kosten te dekken die voor u reeds gemaakt werden op de datum waarop u niet komt.

Annulatievoorwaarden voor bedrijven De reservatie is pas geldig na storting van een voorschot van 50% . Het saldo wordt ten laatste 15 dagen op voorhand betaald. Indien annulatie kan deze zonder kosten tot 2 maanden voor de activiteit. Wel wordt 50€ administratieve kosten gerekend voor het terugstorten. Van 2 maanden tot 1 maand op voorhand behoudt CANAD 15% van het totaal bedrag. Van 1 maand tot 14 dagen op voorhand behoudt CANAD 30% van het totaal bedrag. Van 14 tot 5 dagen op voorhand behoudt CANAD 50% van het totaal bedrag. Minder dan 5 dagen op voorhand is het totaal bedrag verschuldigd en moet het definitief aantal deelnemers ook vastgelegd worden.. Bij slecht weer gaat de activiteit gewoon door, alleen bij noodweer wordt de activiteit verplaatst naar een andere datum of wordt een alternatief geboden.

Recht van opzegging van Wildspoon.be
Er wordt rekening gehouden met het minimumaantal deelnemers. Dit nummer staat vermeld op het informatieblad op de website voordat u reserveert. In geval van annulering moeten de deelnemers ten minste 1 week van tevoren op de hoogte worden gebracht. De deelnemer heeft de keuze om het evenement uit te stellen of om terugbetaald te worden. In geval van annulering door overmacht heeft de deelnemer geen recht op schadevergoeding, ongeacht de vertraging. Bij slecht weer gaat de activiteit ook door. Alleen in geval van aangekondigd gevaarlijk weer zal de activiteit naar een andere datum worden verplaatst of zal een alternatief worden aangeboden.

Inhoud van het programma en uitsluiting van deelnemers
De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma aan te passen aan de samenstelling van de groep, de weersomstandigheden en in geval van overmacht, om de veiligheid te optimaliseren en het comfort van de deelnemers te verbeteren binnen de grenzen van het mogelijke. De organisatie behoudt zich tevens het recht voor een deelnemer uit te sluiten indien hij/zij door zijn/haar ongeschikte uitrusting, lichamelijke conditie of gedrag schade toebrengt aan zijn/haar veiligheid of die van de groep en aan het goede verloop van het programma. Tijdens onze activiteiten vragen wij de deelnemers, en ook onszelf, om de natuur, andere culturen en derden te respecteren.

Ecologie
Wij moedigen stilte en rust in onze omgeving aan, om de natuur om ons heen niet te verstoren. Het spreekt vanzelf dat we proberen zo weinig mogelijk sporen van onze doortocht achter te laten

Copyright Wildspoon.be